9 activities found

Co-working Spaces avatar

HEAD SPA – “TÁI NẠP NĂNG LƯỢNG”

302 Đánh giá
Co-working Spaces avatar

SINH NHẬT VUI VẺ

597 Đánh giá

Created with Sketch. 382/37 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

CẮT TÓC NỮ

283 Đánh giá

Created with Sketch. 382/37 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

COFFEE NGHỆ THUẬT | VẼ LÊN THỦY TINH (CÓ GIÁO VIÊN)

526 Đánh giá

Created with Sketch. 382/37 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

COFFEE NGHỆ THUẬT | VẼ LÊN THỦY TINH (KHÔNG GIÁO VIÊN)

23 Đánh giá

Created with Sketch. 382/37 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐAN THẢM LÊN TÓC

408 Đánh giá

Created with Sketch. 382/37 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

HỌC LÀM SÂM DỪA

551 Đánh giá

Created with Sketch. 382/37 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

THIỀN VỚI SÂM DỪA

188 Đánh giá

GỘI ĐẦU THƯ GIÃN

200 Đánh giá